Пломба модел Р-14

Пломба модел Р-14

Изделието е подходящо за транспорта и промишлеността, както и за пломбиране на контролно измерителни уреди като: електромери, водомери, газомери, топломери и др.

Изделието е регистрирано в Патентно ведомство на Република България под ®№ 7683/02.11.2004г., гравиран върху изделието.

Пломбата е изработена от полиамидна смола. Устойчива е на бензинови деривати и запазва техническите си параметри при температури от -30°C до +50°C. Заключващите механизми са изработени от стомана КП-82 0,6 мм и пружинен детайл от стомана тип 65-Г, а затварящата част е изработена от полиамидна смола, оцветена в червено.

Монтирането се извършва по един единствен възможен начин (описан по-долу), като за целта се използва пломбажна тел Ф 0,90 мм с цинк-калаено покритие. Пломбажната тел се прокарва се през отворите на корпуса, след което се натиска до отказ червената заключваща част. Върху заключващата част е гравирана стрелка, която трябва да се скрие в корпуса - това позволява контролиране на правилния монтаж на пломбата.

Маркировка - седемцифрен идентификационен номер и лого на клиента, посредством лазерен гравьор.

Разрушаващата опънна сила на пломбажната тел Ф 0,90 мм е 120 N.

Демонтажът се възможен само чрез разрушаване.

Пакетиране – по 100 броя с поредни номера в полиетиленови пликове.

Нето за 1 000 броя – 2,600 кг.

Чертеж на продукта

SGS

Актуално


Пломба модел... още

Поръчай сега