Пломба модел Р-12

Пломба модел Р-12

За пломбиране на холендери към водомери, топломери и др.

Изделието е регистрирано в Патентно ведомство на Република България под ®No7427/18.05.2004 г.

Пломбата се произвежда от полиетилен - HDPE с термоустойчиви добавки, оцветен в червено и синьо.
Заключващият елемент е изработен от полиамидна смола ПАС-10.
Материалите са устойчиви на бензинови деривати и запазват техническите си параметри при температури от -30°С до +50°С.
Пломбата е трайно маркирана посредством термо печат със седемцифрен идентификационен номер.

Произвежда се в три размера – 1/2”, 3/4’’ и 1".

 

 

 

 

 

 

       

 

Н1

L

H2

Ø1

Ø2

½“

25

84

25

25.5

28.5

¾“

25

113

32

35

46

1

25

140

36

37

62

 

 

Демонтажът е възможен само чрез разрушаване. Разрушаващата сила на опън е не по-малко от 260 N.

Пакетиране – по 50 броя с поредни номера в полиетиленови пликове. Нето за 1000 броя 1/2”- 6 кг. Нето за 1000 броя ¾“ - 11 кг. Нето за 1000 броя 1“ - 15 кг.

Чертеж на продукта

Снимка1